Η Καθηγήτρια του ΔΠΘ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου επιλέχθηκε ως μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Η Καθηγήτρια του ΔΠΘ Ευγενία Μπεζιρτζόγλου επιλέχθηκε ως μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κυρία Ευγενία Μπεζιρτζόγλου ορίστηκε ως μέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Προέδρου της ΕΘ.Α.Α.Ε. Καθηγητή Περικλή Μήτκα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 31.12.2023.
Ο ορισμός της κυρίας Μπεζιρτζόγλου έγινε με διαδικασία επιλογής από επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων η οποία, κατόπιν ανοικτής δημόσιας προκήρυξης, κατάρτισε αξιολογικό πίνακα κατάταξης των 22 υποψηφιοτήτων. Μετά από διαβούλευση με τους Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως προς τις υποψηφιότητες του αξιολογικού πίνακα κατάταξης των επικρατέστερων υποψηφιοτήτων για τη θέση μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., η υποψηφιότητα της κυρίας Μπεζιτζόγλου κρίθηκε ως η ισχυρότερη μεταξύ πολλών αξιόλογων Ελλήνων καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
“Ο ορισμός της κυρίας Μπεζιρτζόγλου στο Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘ.Α.Α.Ε. αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική διάκριση για το προσωπικό του ΔΠΘ.