ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (έναρξη ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

Κατεβάστε την Αίτηση

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, 6° χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100, Υπ ́ όψιν κ. Τσομπανούδη, ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Κατεβάστε την Αίτηση:

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ