Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Πρακτική Άσκηση και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/2021
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τύπος Μαθήματος

ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Πρακτική Άσκηση και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

3rd SEMESTER: Practice and Project

 

 

 

 

 

 

Γ

Project and /or Practice

(Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασία η/και Πρακτική Ασκηση)

Υ

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 

90