2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/2021
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΔΠΘ

B.1

Τροφογενείς Λοιμώξεις

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:
ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 

B.1.1

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις  με την χρήση προβιοτικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

 2h

B.1.2

Διερεύνηση επιδημιών

ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ

 1h

B.1.3


Επίδραση των προβιοτικών στις γαστρεντερικές λοιμώξεις

SHIGERU KAMIYA,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ UNIVERSITY KYORIN,
TOKYO, JAPAN

1h

B.1.4

Βακτήρια που εισάγονται με τα τρόφιμα

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 6h

B.1.5

 Τροφογενείς παρασιτώσεις

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
PhD ΙΑΤΡΟΣ

3h

B.1.6

Τροφογενείς μυκητιάσεις και άλλες τοξικώσεις

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
PhD ΙΑΤΡΟΣ

3h

B.1.7

Τροφογενείς ιοί

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΑΛΟΥ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

3h

 

 

 

 

B.2

Επιδημιολογία Τροφογενών Λοιμώξεων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

 

B.2.1

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

2h

B.2.2

Αλγόριθμοι και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΝΑ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

3h

B.2.3

Τρόποι πρόληψης και ελέγχου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΝΑ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

3h

 

 

 

 

B.3

Επιτήρηση Τροφογενών Λοιμώξεων

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ
ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 

B.3.1

Εισαγωγή στην επιτήρηση των τροφογενών λοιμώξεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

2h

B.3.2

Επιτήρηση τροφογενών λοιμώξεων

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΝΑ,ΕΠΙΚ.
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 2h

 

Β.3.3

Επιτήρηση γαστρο-εντερικών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ENTERNET-ECDC)

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 2h

 

 

 

 

B.4

Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

 

B.4.1

Ιστορία τροφών

Ι.ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ,
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

2h

B.4.2

Ιστορία Διατροφής

Α.ΓΙΑΝΝΗ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 2h

B.4.3

Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής

Γ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΣ/ΚΟΜΕΙΟ ‘ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ’

2h

B.4.4

Ανάπτυξη μοντέλων διατροφής

Π.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

4h

 

 

 

 

B.5

Φυσικά προϊόντα και Διατροφή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

 

B.5.1

Εισαγωγή στα Φυσικά προϊόντα και Διατροφή

ΧΡΥΣΑ ΒΟΙΔΑΡΟΥ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 3h

B.5.2

Βιοποικιλότητα ανθρώπινου οργανισμού στην κατανάλωση φυσικών προϊόντων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

3h

B.5.3

Σχεδιασμός φαρμάκων από φυσικά προϊόντα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

 3h

B.5.4

Αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων με τη χρήση της Νανοτεχνολογίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

 3h

B.5.5

Αθλητική Διατροφή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ,
ΕΠΙΚ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

3h

 

 

 

 

B.6

Διατροφή και Αειφορία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

 

B.6.1

Διατροφή και Αειφορία 1

ΧΡΥΣΑ ΒΟΙΔΑΡΟΥ,
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 4h

B.6.2

Διατροφή και Αειφορία 2

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΔΠΘ

2h

 

 

 

 

B.7

Μοριακή Διατροφή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ,
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

 

 

B.7.1

Εισαγωγή στη Μοριακή Διατροφή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ,
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

2h

B.7.2

Μοριακή Διατροφή 1

Π.ΚΟΛΟΒΟΣ,
ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ

3h

B.7.3

Μοριακή Διατροφή 2

Χ.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

4h

B.7.4

Μοριακή Διατροφή 3

Α.ΓΙΑΝΝΗ,
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

3h

B.7.5

Μοριακή Διατροφή 4

Γ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΟΣ/ΚΟΜΕΙΟ ‘ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ’

3h

B.7.6

Μοριακή Διατροφή 5

 

2h