1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020/2021
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πρόγραμμα 1ης Συνάντησης, 21-22Νοεμβρίου 2020

(Αίθουσα ΜΠΣ Γ. Σταθόπουλος, στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβιλιοθήκης, του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δ.Ω.

21/11/2020

09:00-10:00

Α.1.1    Εισαγωγή (An Introduction)

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης,
Καθηγητής ΔΠΘ

1

21/11/2020

10:00-12:00

Α.1.2 Importance of the subject (Σημασία του θέματος)

Αθανάσιος Τσακρής,
Καθηγητής ΕΚΠΑ

2

21/11/2020

12:00-14:00

Α.1.3 Microbial Ecology : Focus on host microbiome (Μικροβιακή Οικολογία: Εστίαση στο μικροβίωμα του ξενιστή)

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,
Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

21/11/2020

14:30-16:30

Α.1.4 Focus on ‘gutmicrobiota’ 2- from the gastroenterologist aspect (το εντερικό μικροβίωμα 2- Σημασία στην γαστρεντερολογία

Στέργιος Βραδέλης,
Επ.Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΔΠΘ

2

21/11/2020

16:30-18:30

Α.1.5 Composition – variations – characteristics – influencing factors, abundance and diversity (Σύνθεση, παραλλαγές, χαρακτηριστικά, επιδρώντες παράγοντες, αφθονία και ποικιλότητα

Χριστίνα Τσίγαλου,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

22/11/2020

09:00-11:00

Α.1.6Focus on ‘gut microbiota’ 1- age, environment, diet, birth related factors, antibiotics, ethnicity etc.(το εντερικό μικροβίωμα σε σχέση με την ηλικία, διατροφή,  περιβάλλον και γεωγραφική εντόπιση, παράγοντες σχετιζόμενοι με την γέννηση και την νεογνική και βρεφική περίοδο.)

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,
Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

22/11/2020

11:00-13:00

Α.1.7Methods for studying the microbiome : from traditional microbiology to the era of – omics1 (Μέθοδοι μελέτης του μικροβιώματος : από την κλασσική Μικροβιολογία στην εποχή των – omics1)

Bioinformatics and microbiome) (Βιοπληροφορική και μικροβίωμα

Χριστίνα Τσίγαλου,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

Κων/νος Αρβανιτίδης,
Μοριακός Βιολόγος – Ιατρός ΕΔΙΠ ΔΠΘ

Δρ Νικόλαος Δοβρόλης,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΔΠΘ

2

22/11/2020

14:00-16:00

Α.1.8 Methods for studying the microbiome : from traditional microbiology to the era of – omics  (Μέθοδοι μελέτης του μικροβιώματος : από την κλασσική Μικροβιολογία στην εποχή των – omics)

Δρ Νικόλαος Δοβρόλης,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΔΠΘ

2

22/11/2020

16:00-18:00

Α.7.1«Εργαστήριο Βιοεπιχειρηματικότητας»

Ιωάννης Κουρκουτάς,
Αν., Καθηγητής ΔΠΘ

2

 

Εισηγητές

Τίτλος

Φορέας

Θεόδωρος Κωνσταντινίδης

Καθηγητής

ΔΠΘ

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής

ΕΚΠΑ

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Ιωαννης Κουρκουτάς

Αν.Καθηγητής

ΔΠΘ

Στεργιος Βραδελης

Επίκουρος Καθηγητής

ΔΠΘ

Χριστίνα Τσίγαλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Κων/νος Αρβανιτίδης

ΕΔΙΠ

ΔΠΘ

Nικόλαος Δοβρόλης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΔΠΘ

 

 

Πρόγραμμα 2ης Συνάντησης, 12-13Δεκεμβρίου 2020

(Αίθουσα ΜΠΣ Γ. Σταθόπουλος, στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβιλιοθήκης, του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δ.Ω.

12/12/2020

09:00-11:00

Α.2.1    1    An Introduction: Nutrition in Health (Διατροφή και Υγεία)

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου,
Καθηγήτρια ΔΠΘ

Δρ Αυγή Τσώλου

2

12/12/2020

11:00-13:00

Α.2.5 Cure of a disease through diet- a promising field (θεραπείες μέσωτηςδιατροφής- ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο)

Π. Στειρόπουλος,
Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

2

12/12/2020

14:00-16:00

Α.2.4 Traditional and innovative approaches towards the role of diet and dietary habits in correlation with a range of health disorders (παραδοσιακές αλλά και πρωτότυπες προσεγγίσειςγια τονρόλοτηςδίαιτας και τωνδιατροφικών συνηθειώνσεένα μεγάλοεύροςδιαταραχών τηςυγείας

Δ. Παπάζογλου,
ΚαθηγητήςΔΠΘ

2

12/12/2020

16:00-20:00

Α.2.3 Oldandnewhealtheffectsdirectlyandindirectlyarisingfromfood (γνωστά και νεότερα αποτελέσματα που άμεσα ή έμμεσα προκύπτουν από τη διατροφή)

Χ. Βόϊδαρου,
Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας

4

13/12/2020

09:00-10:00

Α.2.2 Different types of diets ( intermittent, MedDiet, Western Diet etc) and their impact  as a promoter of good health ( Διαφόρων τύπων δίαιτες και η επίδραση τους στην προαγωγή υγείας)

Χριστίνα Τσίγαλου,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

1

13/12/2020

10.00-11.00

A .2.2.1 Diet in pregnancy ( Διατροφή και κύηση)

Εμμαν.Κοντομανώλης
Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ

1

13/12/2020

11:00-13:00

Α.7.2 Strategies in Νovel Products Development 1 (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων 1)

Ι. Μπακούρος,
Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2

13/12/2020

14:00-16:00

Α.6.2 Food and Drug Interactions (Αλληλεπίδραση Τροφίμων και Φαρμάκων 1)

Α. Χατζάκη,
Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

13/12/2020

16:00-18:00

Α.4.1. Nutritional Epidemiology I - how diet affects health and disease in human populations

Χρήστος Κοντογιώργης,
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ

2

13/12/2020

18:00-20:00

Α.4.2 Nutritional Epidemiology II – analysis of Public Health Nutritional projects in Preventive Medicine

Χρήστος Κοντογιώργης,
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ

2

 

Εισηγητές

Τίτλος

Φορέας

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη

Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Δημήτρης Παπάζογλου

Καθηγητής

ΔΠΘ

Πασχάλης Στειρόπουλος

Αν. Καθηγητής

ΔΠΘ

Εμμαν.Κοντομανώλης

Αν.Καθηγητής

ΔΠΘ

Χριστίνα Τσίγαλου

Επ. Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Χρυσούλα Βοιδαρου

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας

Περιφέρεια Άρτας

Ιωάννης Μπακούρος

Καθηγητής

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αυγή Τσώλου

Δρ Ερευνήτρια

Αλεξανδρούπολη

Χρήστος Κοντογιώργης

Επ. Καθηγητής

ΔΠΘ

 

 

Πρόγραμμα 3ης Συνάντησης, 30-31Ιανουαρίου 2021

(Αίθουσα ΜΠΣ Γ. Σταθόπουλος, στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβιλιοθήκης, του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δ.Ω.

30/01/2021

09:00-11:00

Α.3.1    An Introduction: Nutrition and Disease (Εισαγωγή:  Διατροφή και Νόσος) Διατροφή και μικροβίωμα στον χειρουργικό ασθενή ( Nutrition and microbiome in surgical patient)

Χρήστος Τσαλικίδης,
Επικ Καθηγητής

2

30/01/2021

11:00-13:00

Α.3.2 Nutrition and Disease 1 (Διατροφή και Υγεια 1)

Τ.Midtvedt,
Karolinska Institutet

2

30/01/2021

14:00-16:00

Α.6.3 Επιδημιολογική Ανάλυση (Epidemiological Analysis)

Ε. Νένα,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

30/01/2021

16:00-18:00

Α.3.3 Nutrition and Disease 2 (Διατροφή και Νόσος 2)

A. Onderdonk,,
Harvard Medical School

2

30/01/2021

18:00-20:00

Α.7.3 Strategies in Νovel Products Development  2 (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων 2)

Σ. Αρσένης,
Συντονιστής Προγράμματος NBG Business Seeds, Τομέας Πελατών Business Banking, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

2

31/01/2021

09:00-11:00

Α.3.4 Nutrition and Disease 3 (Διατροφή και Υγεια 3)

Κ. Αναγνωστόπουλος,
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ

2

31/01/2021

11:00-13:00

Α.6.1 Food and Drug Interactions (Αλληλεπίδραση Τροφίμων και Φαρμάκων 1)

Χρήστος Κοντογιώργης,
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ

2

31/01/2021

14:00-18:00

Α.2.6 Nutrition in Health and Disease-Clinical Approach and Nutrigenomics (Διατροφή, Υγεία και Νόσος-Κλασσικές Προσεγγίσεις και Διατροφογονιδιωματική)

Χ. Βόϊδαρου,
Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας

4

31/01/2021

18:00-20:00

Α.7.4 Strategies in Νovel Products Development 3 (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων 3)

Κ. Μπακιρτζή,
Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοβιομηχάνων Ελλάδος

2

 

Εισηγητές

Τίτλος

Φορέας

Ευγενία Μπεζιρτζόγλου

Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Ευαγγελία Νένα

Επ. Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Andrew Onderdonk

Professor

Harvard Medical School

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Αν.Καθηγητής

ΔΠΘ

Χρήστος Κοντογιωργης

Επ.Καθηγητής

ΔΠΘ

Tore Midtvedt

Professor

Karolinska Institutet,Sweden

Σ. Αρσένης

Συντονιστής Προγράμματος NBG Business Seeds

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,ΑΘΗΝΑ

Χρυσούλα Βοιδαρου

Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας

Περιφέρεια Άρτας

Κ. Μπακιρτζή

Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοβιομηχάνων Ελλάδος

Αλεξανδρούπολη

Χρήστος Τσαλικίδης

Επικ Καθηγητής

ΔΠΘ

 

 

Πρόγραμμα 4ης Συνάντησης,13-14Φεβρουαρίου 2021

(Αίθουσα ΜΠΣ Γ. Σταθόπουλος, στο Ισόγειο του κτιρίου της Βιβιλιοθήκης, του Τμήματος Ιατρικής, ΔΠΘ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Δ.Ω.

13/02/2021

09:00-11:00

Α.7.5 Exploiting Digital Transformation Dynamics (Αξιοποίηση-εκμετάλλευση της δυναμικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού)

Π. Σουκουλιάς,
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Π.Α.Μ.Θ.

2

13/02/2021

11:00-13:00

Α.4.3 Mediterranean Diet and Health benefits (Μεσογειακή διατροφή και ο ρόλος στη Δημόσια Υγεία)

Κ. Αναγνωστόπουλος,
Καθηγητής ΔΠΘ

2

13/02/2021

14:00-16:00

Α.5.3 Food-related disorders (symptoms, treatment)

Χριστίνα Τσίγαλου,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

13/02/2021

16:00-18:00

Α.5.1 Diet related disorders (Type 2 Diabetes, Obesity and Coeliac Disease)

Χριστίνα Τσίγαλου,
Επ. Καθηγήτρια ΔΠΘ

2

14/02/2021

09:00-11:00

Α.5.2 Understanding the relation-interaction, managing with dietary interventions and exploitation of functional foods in critically ill patients (Διατροφικές παρεμβάσεις, βαρέως Πάσχοντες Αλληλεπιδράσεις).

Ι. Πνευματικός,
Καθηγητής ΔΠΘ

2

14/02/2021

11:00-13:00

Α.4.4General Data protection and Telemedicine(Προστασία προσωπικών δεδομένων και Τηλεϊατρική)

Γ. Αναστασόπουλος,
Καθηγητής ΔΠΘ

2

14/02/2021

14:00-16:00

Α.5.4 Obesity, Orthorexia, Anorexia, Bulimia, Pica

Δ. Παπάζογλου,
Καθηγητής Παθολογίας ΔΠΘ

2

14/02/2021

16:00-18:00

Strategies in Νovel Products Development 5(Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων 5)

Μ. Σιδηρά,
Pharmaten

2

 

Εισηγητές

Τίτλος

Πανεπιστήμιο

Ι. Πνευματικός

Καθηγητής

ΔΠΘ

Δ. Παπάζογλου

Καθηγητής Παθολογίας

ΔΠΘ

Κ. Αναγνωστόπουλος

Αν.Καθηγητής

ΔΠΘ

Χρήστος Κοντογιώργης

Επίκουρος Καθηγητής

ΔΠΘ

Χριστίνα Τσίγαλου

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΔΠΘ

Μ. Σιδηρά

Δρ Ερευνητρια

Pharmaten

Π. Σουκουλιάς

MSc Επιστήμη HY

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Π.Α.Μ.Θ

Γ. Αναστασόπουλος

Καθηγητής

ΔΠΘ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS