ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (έναρξη ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021)

Κατεβάστε την Αίτηση

 

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ (Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100) επικυρωμένα ως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Κατεβάστε την Αίτηση:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ